Category Archives: Consiliul elevilor

Regulamentul Consiliului Elevilor

Capitolul 1

Dispoziţii generale
Art.1. Consiliul elevilor Şcolii Gimnaziale “Diaconu Coresi” – Fieni se organizează conform Regulamentului de ordine interioară , a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului regulament. Este o structură asociativă de elevi , destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a personalităţii şi capacităţii fiecărui elev.

Activități

Pagină în construcție. Vă rugăm să reveniți !

Parteneriate

Pagină în construcție. Vă rugăm să reveniți !