Concursuri de ocupare a posturilor vacante organizate la nivelul unității