Category Archives: Proceduri

Management

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ – „Măsurile pentru desfăşurarea activităţilor de către persoanele care au acces în cadrul unităţii de învăţământ, în condiţii de siguranţă, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu SARS-COV-2, în perioada 2-12 iunie 2020 și în timpul examenelor naționale”
Procedură operaţională ANALIZA SWOT(pdf)
Procedură operaţională CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ (pdf)
Procedură operaţională CDŞ (pdf)
Procedură operaţională PSI (pdf)
Procedură operaţională SSM (pdf)
Procedură privind asistenţa la lecţii (pdf)
Procedură privind constituirea Consiliului de administraţie (pdf)
Procedură privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ (pdf)
Procedură privind evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar (pdf)
Procedură ,,Confidentialitatea datelor” (pdf)
Procedură ,,Managementul conflictelor” (pdf)
Procedură ,,Scoala altfel” (pdf)
Procedură ,,Prelucrare date cu caracter personal” (pdf)

Comisii

PO „Acordarea primului ajutor” (pdf)
PO „Comunicarea externă părinţi- instituţii” (pdf)
PO „Conservarea documentelor” (pdf)
PO „Consilier educativ”(pdf)
PO „Funcţionarea Comisiei pentru Învăţământ si Integrare Europeană” (pdf)
PO „Elaborarea si aplicarea de chestionare” (pdf)
PO „Formare continuă”(pdf)
PO „Încheierea situaţiei şcolare” (pdf)
PO „Activitatea Comisiei pentru învăţământul primar” (pdf)
PO „Aplicarea testelor iniţiale” (pdf)
PO „Formarea Comisiilor metodice” (pdf)
PO „Funcţionarea Laboratorului de Chimie” (pdf)
PO „Folosirea sălii de sport” (pdf)
PO „Elaborarea orarului” (pdf)
PO „Acordarea burselor si ajutoarelor sociale” (pdf)
PO „Elaborarea si evaluarea portofoliului cadrului didactic” (pdf)
PO „Prevenirea pertubarilor majore” (pdf)
PO „Orientare scolara si profesionala” (pdf)
PO „Formarea comisiilor metodice” (pdf)

CEAC

Procedură operaţională- Autoevaluare instituţională (PDF)
Procedură de lucru CEAC (PDF)
Procedură pentru elaborarea de proceduri (PDF)
Procedură ,, Cultura organizaţională” (PDF)
Procedură ,,Colectarea feedback-ului din partea elevilor şi a părinţilor” (PDF)
Procedură ,,Analiza calitatii” (PDF)
Procedură ,,Evaluarea sistematica a asteptarilor educabililor” (PDF)
Procedură ,,Monitorizarea, evaluarea, revizuirea si îmbunătăţirea calităţii” (PDF)
Procedură ,,Încărcarea datelor în aplicaţie” (PDF)

Secretariat

Procedura completare registrul matricol (PDF)
Procedura publicarea informatiilor de interes public (PDF)
Procedura ,,Intocmirea statelor de salarii, statelor de plata si a concediilor de odihna” (PDF)
Procedura ,,Evidenţa prezenţei, învoirilor si concediilor” (PDF)
Procedura ,,Accesul personalului, la telefon, fax, copiator, computer” (PDF)
Procedura ,,Intocmire si actualizare fise de post” (PDF)

Contabilitate

Procedura ,,Inventarierea elementelor de activ si de pasiv”(PDF)

Informatica

Procedură de funcţionare a Laboratorului de Informatică (PDF)

Biblioteca

Procedură achizitii publicatii (PDF)
Procedură casare (PDF)
Procedură evidenţă cărţi (PDF)
Procedură împtumutul documentelor din bibliotecă (PDF)
Procedură inventariere (PDF)