Baza materială

Scoala Gimnaziala ,,Diaconu Coresi” Fieni, începând cu anul scolar 2021-2022, își desfășoară activitatea în urmatoarele locații:
1.Localul A – Liceul ,,Aurel Rainu” Fieni – 2 săli de clasă
2.Localul B – Liceul ,,Aurel Rainu” Fieni – 15 săli de clasă
3.Grădinita ,,Dumbrava Minunată” Fieni – 2 săli de clasă

 • 19 sãli de clasã dotate cu:
  – TV Smart;
  – laptop;
  – tablă interactivă;
  – videoproiector;
  – tabletă grafică;
  – conexiune la internet

 • laborator de informaticã, dotat cu rețea de calculatoare conectată la internet (20 calculatoare în reţea);
 • cabinet de logopedie si consiliere psihopedagogică;
 • bibliotecã ;
 • cabinet medical modern; asistență medicală;
 • salã de sport modernã;