Baza materială

  • 17 sãli de clasã dotate cu TV Smart, PC/mini notebook conectate la internet ;
  • laborator de fizicã – chimie- biologie (dotat cu TV HD si mini notebook);
  • laborator de informaticã, dotat cu rețea de calculatoare conectată la internet (11 calculatoare în reţea Ael, 25 mini Notebook-uri) videoproiectoare, staţie audio, TV Smart;
  • salã de spectacole, serbãri, concursuri, teatru;
  • cabinet istorie-religie-geografie (dotat cu TV Smart, PC, mini notebook, bibliotecă) ;
  • cabinet de logopedie si consiliere psihopedagogică;
  • bibliotecã ;
  • cabinet medical modern; asistență medicală;
  • salã de sport modernã;