Evaluare Nationala pentru elevii clasele a II-a, a IV-a si a VI-a

Metodologia si Calendarul de organizare si desfasurare a evaluarilor nationale pentru elevii clasei a II-a,a IV-a, a VI-a, 2019-2020