Diaconu Coresi

Cine a fost Diaconu Coresi?

Diaconu Coresi, un diacon ortodox, traducător și meșter tipograf român, originar din orașul Târgoviște, este autorul primelor cărți în limba română.  A editat în jur de 35 de titluri de carte, astfel facilitând unitatea lingvistică a poporului român dar și apariția limbii române literare.

Școala gimnazială ”Diaconu Coresi” este situată în orașul Fieni, județul Dâmbovița.

Resurse umane

ELEVI – 526

  • 2 clase pregătitoare
  • 12 clase învățământ primar, dintre care 4 clase alternativă educațională Step-by-step
  • 11 clase invățământ gimnazial

CADRE DIDACTICE
– 18 profesori pentru învăţământul primar, din care:

  • titulari – 13
  • suplinitori calificaţi – 5

– 26 profesori invăţământ gimnazial

  • titulari – 16
  • suplinitori calificaţi – 7

– consilier psihopedagog – 1
– logoped – 1

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
– bibliotecar, informatician, contabil, secretar-şef, secretar

PERSONAL NEDIDACTIC
– îngrijitor cu atribuţii de administrator – 1
– îngrijitor – 1
– muncitor de întreţinere cu atribuţii de fochist – 1

Baza materială

● 18 săli de clasă;
● laborator de fizică – chimie – biologie;
● laborator de informatică;
● bibliotecă;
● cabinet consiliere psihopedagogică si logopedie;
● asistență medicală;
● sală de sport modernă;