Oferta educațională – clasa pregătitoare


Pliant – ofertă educațională, an școlar 2023-2024

*** DESPRE NOI, CORESIENII! (accesează video)


Plan de școlarizare, an școlar 2023-2024

62 de locuri – 3 Clase pregatitoare
22 locuri disponibile – 1 clasa pregătitoare, învăţământ tradiţional
40 locuri disponibile – 2 clase pregătitoare, învăţământ alternativa Step by Step (program: 8:00-16:00)

Fotografii clasa pregătitoare

Cadre didactice titulare sunt perfecționate pe aceste componente (tradițional/alternativ), sincronizate cu noile abordări ale sistemului.

● spaţiu modern pentru desfăşurarea activităţilor instructiv – educative, fiecare sala de clasa fiind dotata cu mobilier atractiv, laptop, tabla interactiva, videoproiector, tableta grafica, TvSmart, sistem audio, materiale didactice diverse (jocuri educative , jucării, seturi de planșe, instrumente de pictură, cărţi etc);
● oportunitatea de a cunoaşte limbi strãine încã din clasa pregătitoare;
● oportunitatea de a operara pe calculator avand la dispozitie un laborator de informatică dotat cu reţea de calculatoare conectată la internet;
● posibilitatea de a participa atât în tabere de odihnã şi instruire, cât şi în excursii;
● implicarea elevilor în activitãţi extraşcolare;
● posibilitatea de a se manifesta activ si curajos în luarea unor decizii în societate, pornind de la rolul său decizional în scoală, văzută ca o ,,microsocietate” prin ,,Consiliul elevilor, vocea elevilor”;
●parteneriate între școală și: Poliția județeană Dâmbovița- compartimentul de analiză și prevenire a criminalității; Asociația ,,Volunteer for life”; Asociația ,,Meriți iubire”; Corul național de cameră ,,Madrigal – Marin Constantin”; Asociația TB- Think Big etc.
● cercuri: lb. engleză, pictură, pian, ansamblu coral ,,Allegrino”, teatru, tenis de câmp, informatica, „Sanitarii priceputi”, ,,Limba română altfel”, ,,Matematica pentru concursuri”, Cerc de ecologie, etc.;
● voluntariat cu elevii pentru a facilita integrarea socială a persoanelor dezavantajate prin programul SNAC.
● implicarea elevilor în numeroase activităţi extraşcolare diverse, (parteneriate cu școli din județ și din ţară, parteneriat cu Clubul Copiilor ,, Nicolae Mateescu” Pucioasa, parteneriat cu Grădinița ,,Dumbrava Minunată” Fieni, parteneriat cu Biserica și Comunitatea locală etc.);
● posibilitatea elevilor de a se manifesta activ și curajos urmărindu-se dezvoltarea încrederii și a respectului de sine ;
● elevii pot beneficia de ședințe de consiliere individuală și în grup, precum și de un profesor logoped;
● posibilitatea de a efectua naveta cu microbuzul şcolar pe rutele Costești-Berevoiești;
● bibliotecă modernă, existând posibilitatea vizionării( poveşti , desene animate) și audiţiilor (cântece pentru copii, povești, fabule etc.)

Ultima actualizare ……………….