ANUNȚ

In perioada 23.10.2017 – 01.11.2017, se depun la secretariatul şcolii dosarele pentru acordarea burselor sociale.
Informaţii suplimentare la secretariatul unităţii