Oferta Educațională

Pliant_Ofertă Educațională

» *Acceseaza„Plan scolarizare an scolar 2023-2024”

Un spaţiu modern de desfăşurare a activităţilor instructiv –educative;
• oportunitatea de a dobândi cunoştinţe de limbi străine şi de operare pe calculator începând din clasa I, având la dispozitie un laborator TIC;
• posibilitatea de a participa atât în tabere de odihnă şi instruire, cât şi în excursii;
• implicarea elevilor în activităţi extraşcolare;
• posibilitatea de promovare a valorilor naționale și europene în contextul multiculturalității privind egalitatea șanselor;
• asigură fiecărui elev posibilitatea de a se manifesta activ și curajos în luarea unor decizii în societate, pornind de la rolul său decizional în școală, văzută ca o ,,microsocietate”.

ÎNVĂȚĂMÂNT TRADIȚIONAL CLASELE 0-VIII
• respectă întru totul programa de învăţământ, un lucru foarte important pentru că aceşti copii, la finele ciclului primar, se pot integra fără nici un fel de probleme în învăţământul gimnazial şi posedă un bagaj de cunoştinţe pe care l-au asimilat prin descoperire şi interacţiunea cu mediul;
• metode active de învăţare, educație incluzivă;
• pregătirea elevilor ca viitori cetățeni implicați activ și responsabil în viața comunității;
• realizare de parteneriate;
• existența unei palete largi de activități extracurriculare cu participarea majorității elevilor;
• participarea unui numar mare de elevi la olimpiadele pe discipline, la concursuri pe diferite teme finalizate cu premii și mențiuni

ÎNVĂȚĂMÂNT STEP BY STEP CLASELE 0-IV
• cunoştinţele sunt descoperite de către copil;
• elevii sunt activ implicaţi în soluţionarea problemelor şi participă la elaborarea proiectelor;
• programa este menită să dezvolte priceperea şi experienţa pozitivă favorabilă învăţării; este respectat Curriculumul Naţional;
• accentul se pune pe înţelegerea conceptelor importante;
• învăţătorii şi elevii stabilesc împreună reguli de comportare, care pun accentul pe asumarea responsabilităţilor;
• elevii lucrează în perechi şi în grupuri mici;
• părinţii sunt văzuţi ca primii învăţători şi parteneri;
• evaluarea este văzută ca un mijloc de perfecţionare individual.