Resurse umane

 AN ȘCOLAR 2019-2020 

 Resurse umane: 
● elevi: 500
● personal didactic de predare: 47
● personal didactic auxiliar: 5
● personal nedidactic: 4

 PERSONAL DE CONDUCERE: 
Camelia Moraru– Director
Adrian Clipea– Director adjunct

» *Acceseaza„Incadrare cadre didactice, didactic auxiliar si nedidactic”

 
Cadrele didactice se recomandă prin:

  • participarea alături de elevi la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;
  • pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare, aceştia obţinând an de an rezultate foarte bune la fazele judeţene şi naţionale;
  • sunt autori de cărţi şi culegeri;
  • participă la cursuri de formare profesională.