Concursuri de ocupare a posturilor vacante organizate la nivelul unității

ANUNȚ-Concurs posturi vacante la nivel de unitate- an şcolar 2017-2018 (PDF)
CALENDAR-Concurs posturi vacante la nivel de unitate- an şcolar 2017-2018 (PDF)