Category Archives: Înscrierea în învațământul primar

Metodologia si Calendarul înscrierii

Cerere tip de inscriere clsa pregatitoare – etapa I;

*» ORDIN Nr. 3.473/2021, privind aprobarea METODOLOGIEI de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022 si a Calendarului inscrierii;
*» CALENDARUL de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022.

Informații pentru părinți privind înscrierea în învățământul primar

ANUNȚ IMPORTANT

Completarea si validarea cerereilor-tip de inscriere pentru clasele pregatitoare, an scolar 2021-2022 are loc in perioada

29 martie – 28 aprilie 2021

ÎN INTERVALUL ORAR – 8:00 – 17:00(luni), 8:00 – 16:00(marti-vineri),

LA SECRETARIATUL ȘCOLII

______________________________________________________________________________________________________________
Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022:
– copie și original CERTIFICAT DE NAȘTERE copil
– copie și original B.I./C.I. părinte/tutore
______________________________________________________________________________________________________________

» Informații pentru părinți oferite de către Inspectoratul Școlar Județean

» Informații pentru părinți de pe pagina oficială a Ministerului Educației Naționale

****» CJRAE Dambovita- Informatii privind evaluarea prescolarilor in vederea înscrierii în învățământul primar (anul școlar 2021 -2022)

Oferta educațională – clasa pregătitoare


Oferta_educationala_numar_de_locuri_ Scoala_ Diaconu Coresi_Fieni, an școlar 2021-2022

50 de locuri – 2 Clase pregatitoare
25 locuri disponibile – 1 clasa pregătitoare, învăţământ tradiţional
25 locuri disponibile – 1 clasă pregătitoare, învăţământ alternativa Step by Step (program: 8:00-16:00)

Fotografii clasa pregătitoare

Cadre didactice titulare sunt perfecționate pe aceste componente (tradițional/alternativ), sincronizate cu noile abordări ale sistemului.

● spaţiu modern în incinta şcolii, pentru desfăşurarea activităţilor instructiv – educative, dotat cu mobilier atractiv,calculatoare și sistem audio-video, materiale didactice diverse (jocuri educative , jucării, seturi de planșe, instrumente de pictură, cărţi etc);
● oportunitatea de a cunoaşte limbi strãine încã din clasa pregătitoare şi de a operara pe calculator avand la dispozitie un laborator de informatică dotat cu reţea de calculatoare conectată la internet si echipamente audio – video moderne( 11 calculatoare în reţea Ael, 25 mini Notebook-uri, laptoop, videoproiector, staţie audio, TV Smart);
● posibilitatea de a participa atât în tabere de odihnã şi instruire, cât şi în excursii;
● implicarea elevilor în activitãţi extraşcolare;
● posibilitatea de a se manifesta activ si curajos în luarea unor decizii în societate, pornind de la rolul său decizional în scoală, văzută ca o ,,microsocietate” prin ,,Consiliul elevilor, vocea elevilor”;
●parteneriate între școală și: Poliția județeană Dâmbovița- compartimentul de analiză și prevenire a criminalității; Asociația ,,Volunteer for life”; Asociația ,,Meriți iubire”; Corul național de cameră ,,Madrigal – Marin Constantin”; Asociația TB- Think Big etc.
● posibilitatea de a se manifesta activ si curajos în luarea unor decizii în societate, pornind de la rolul său decizional în scoală, văzută ca o ,,microsocietate” prin ,,Consiliul elevilor, vocea elevilor”;
● cercuri: lb. spaniolă, lb. engleză, pictură, pian, ansamblu coral ,,Allegrino”, teatru, tenis de câmp, informatica, „Sanitarii priceputi”, ,,Limba română altfel”, ,,Matematica pentru concursuri”, Cerc de ecologie, etc.;
● voluntariat cu elevii pentru a facilita integrarea socială a persoanelor dezavantajate prin programul SNAC.
● implicarea elevilor în numeroase activităţi extraşcolare diverse, (parteneriate cu școli din județ și din ţară, parteneriat cu Clubul Copiilor ,, Nicolae Mateescu” Pucioasa, parteneriat cu Asociația Ecologică Floare De Colț, parteneriat cu Grădinița ,,Dumbrava Minunată” Fieni, parteneriat cu Biserica și Comunitatea locală etc.);
● posibilitatea elevilor de a se manifesta activ și curajos urmărindu-se dezvoltarea încrederii și a respectului de sine ;
– elevii pot beneficia de ședințe de consiliere individuală și în grup, precum și de un profesor logoped;
● voluntariat cu elevii pentru a facilita integrarea socială a persoanelor dezavantajate prin programul SNAC.
– posibilitatea de a efectua naveta cu microbuzul şcolar pe rutele Costești-Berevoiești;
– cantină în curtea şcolii de care beneficiază elevii din cadrul programului Step by Step, precum și ceilalți elevi ai școlii.
– bibliotecă modernă, existând posibilitatea vizionării( poveşti , desene animate) și audiţiilor (cântece pentru copii, povești, fabule etc.)

Ultima actualizare efectuată la data de 20.04.2014 , ora 17:10

Circumscripția școlară

Fiind singura Școală Gimnazială din oraş întreaga comunitate şcolară va fi circumscrisă acestei unităţii de învăţământ, inclusiv cartierele Costeşti și Berevoiești.

» Circumscripțiile școlare din Județul Dâmbovița, de pe pagina oficială a Inspectoratului Școlar Județean.

Metodologia și calendarul înscrierii

Metodologia si Calendarul Înscrierii în învățământul primar, 2021-2022

PRIMELE IMPRESII DESPRE CLASA PREGĂTITOARE…

PRIMELE IMPRESII DESPRE CLASA PREGĂTITOARE…

Pãrerile părinţilor despre clasa pregãtitoare..
,,Schimbarea mediului şi a modalităţilor de studiu, de convieţuire, îi responsabilizează pe copii de la o vârstă fragedă.”(Chiva Irinel)
,,Predarea, învăţarea sunt mult mai eficiente. Cadrul didactic aplică metodele reale de învăţare, nu ne mai confruntăm cu diferenţele dintre metoda doamnei educatoare şi cea reală. Sunt responsabilizaţi pe toate planurile: transport, învăţătură, comunicare, relaţii cu cadrele didactice şi elevii şcolii.”(Soreanu Alexandra)

Ce spun copiii despre clasa pregãtitoare…
,,La şcoală îmi place foarte mult, deoarece clasa în care învăţ este foarte frumoasă, dotată cu toate materialele necesare, avem pauze unde suntem implicaţi alături de doamnele învăţătoare în diferite activităţi.”
(Chiva Maya)
,,Participăm la multe activităţi desfăşurate în şcoală noastră, ne bucurăm de profesorii de religie, engleză, educatie fizică.”(Soreanu Ianis)
,,Nu mai suntem priviţi ca acei copii de gradiniţă, la şcoală avem reguli pe care le respectăm, suntem importanţi în tot ceea ce facem, părinţi sunt lăsaţi să ne ajute în activităţile desfăşurate,avem mulţi prieteni.”
(Stefan David)

 

Fotografii clasa pregătitoare